Registreren

U kunt u gratis aanmelden voor de Digitale Leskist. Dit online lesprogramma wordt u aangeboden door het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Zij stelt dit lesprogramma ter beschikking om jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van conflicten, vroeger en nu.Inloggen

Vul hier je inlogcode in.

Wachtwoord vergeten

Achtergrond

De Digitale Leskist is een interactief lesprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Registreer je met jouw klas en ontdek over de gevolgen van conflicten op het dagelijks leven, toen en nu.

Achtergrond
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland had jarenlang een houten leskist, waarin voorwerpen uit de collectie naar scholen werden gebracht om ze voor de klas te presenteren. Zo werd het gedachtegoed overgedragen. Nu gebruiken we nieuwe vormen om de waardevolle verhalen uit onze collectie over te dragen. In De Digitale Leskist komen de verhalen van toen tot leven.

Het museum

De Digitale Leskist is ontwikkeld door het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda. Het museum wil als culturele, maatschappelijke instelling een bijdrage leveren aan de discussie over tal van relevante onderwerpen in onze samenleving, waaronder onrecht, verzet en mensenrechten. Het doel is (online) bezoekers te ondersteunen bij het vormen van een gefundeerde eigen mening. Volwassenen, maar juist ook jeugd voor wie de achtergrond van de inrichting van onze maatschappij als democratie steeds minder een logische keuze is als gevolg van oorlogen en conflicten. De keuze om de Digitale Leskist gratis aan te bieden is onder andere op deze achtergrond gebaseerd.

Een bezoek aan het museum geeft de mogelijkheid de voorwerpen uit De Digitale Leskist in het echt te zien.

Credits

Een samenwerking van:

Verzetsmuseum Zuid-Holland
projectleiding: Caroline Schillemans
acteur: Joop de Graaf (opa)

iGlow Media
projectleiding: Simon Hulshof
productie: Erwin Vijfhuizen en
Jasper van der Breggen
montage: Simon Hulshof

vormgeving: Erwin Vijfhuizen
camera en regie: Joas Burggraaf
geluid: Henri Paarhuis
research: Folkert van Wijk
scenario: Folkert van Wijk en Merel Faber
voice-over: Lisa Wade
vormgeving logo: Lucas Reinds
webontwikkeling: Frankworks

Disclaimer

Met de Digitale Leskist wil de ontwikkelaar een indruk geven van hoe het dagelijks leven in conflicttijd was en kan zijn. De verhalen zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen. Er is getracht zo zorgvuldig mogelijk met de feiten en individuele ervaringen om te gaan. De mate waarin op diverse thema's wordt ingegaan is per definitie niet volledig.

De inhoud is echter meervoudig gecontroleerd en aangepast door oorlogsdeskundigen. In de relatie naar moderne objecten toe is het niet de bedoeling enig aspect van de Tweede Wereldoorlog gelijk te trekken met welke andere situatie dan ook; enkel om terugkerende patronen zichtbaar te maken. Noch de opdrachtgever noch de makers kunnen ooit aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg van het gebruik van dit product.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de rechthebbenden.